Voortgang en resultaten

De resultaten van de Nightingale Studie zullen onder andere inzicht geven in:
  • de mogelijke invloed van
        o nachtwerk op de kans op borstkanker (en andere ziektes en gezondheidsproblemen)
        o andere beroepsmatige blootstellingen (zoals cytostatica en werken met bepaalde elektrische apparatuur) op de gezondheid
        o het gebruik van bepaalde communicatiemiddelen (zoals mobiele telefoons) op het werk en privé op de gezondheid
        o van de leefomgeving (zoals leefstijl en de kwaliteit van de woonomgeving) op de gezondheid
  • het vergroten van de kennis over mogelijke biologische werkingsmechanismen, bv.: hoe komt het dat nachtwerk de kans op borstkanker
    beïnvloedt?
  • de verbetering van de complexe beleidsvorming rondom onregelmatig werken en andere beroepsmatige blootstellingen in relatie tot
    gezondheid

Zodra wij nieuwe bevindingen hebben gedaan, zullen wij deze publiceren op deze website en in de nieuwsbrief. Dat kan pas op het moment dat de resultaten in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift zijn gepubliceerd, omdat dan wetenschappelijke toetsing heeft plaatsgevonden. Wij zullen de resultaten ook, voor zover mogelijk, openbaar maken via vakbladen voor verpleegkundigen en beleidsmakers. De eerste resultaten zullen, zoals gebruikelijk in dit type onderzoek, wel enkele jaren op zich laten wachten.

De resultaten van de Nightingale Studie kunnen óók relevant zijn voor gerelateerde beroepsgroepen binnen de gezondheidszorg (denk aan verzorgenden en artsen) maar tevens daarbuiten. Sectoren waarbinnen nachtwerk bijvoorbeeld ook veelvuldig voorkomt zijn de horeca, beveiliging, transport en communicatie.

Disclaimer Lettergrootte 8 Lettergrootte 8 Lettergrootte 8